Четвъртък 22, Април 2021г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  

 

 

 

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в училище Ви информирам, че в училището за текущата седмица към 18.03.2021 г. има 2 ученици  в прогимназиален и гимназиален етап, които са с положителен PCR тест.  Всички ученици от 5. до 12. клас се обучават в електронна среда от разстояние.

Към настоящия момент в училището има установени 3 случаи на учители и на 1 служител с положителен резултат за COVID-19. 2 педагогически специалисти са в отпуск по болест след прекаран COVID-19.

Всекидневно се извършва предписаната в задължителните здравни протоколи дезинфекция на училищните сгради, училищния стол  и училищния автобус, като се спазват всички предписания на санитарните власти. 

В допълнение на горната информация Ви уверявам, че в СУ „Васил Кънчов“ – град Враца, са предприети всички противоепидемични мерки, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес.

 

 

 

С уважение,

 

ДИМИТЪР МАРКОВ

Директор на СУ „Васил Кънчов“, гр. Враца

Сподели: