Неделя 16, Май 2021г.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

проект BG05M2OP001-2.012-0001,

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

 

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

 

 Заповед за "Образование за утрешния ден" - екип

 

 

Публична изява на КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ : „ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ – САМОСТОЯТЕЛНО НИВО“

Преподавател: Валя Кунева

 

Тема на събитието

 

Създаване на интерактивна презентация на тема „Известни личности от компютърния свят“

 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИИ:

- Чад Хърли - изготвила: Илинда Димчова IXa клас

 - Стив Джобс - изготвила: Мая Савеска XIa клас

 - Лари Пейдж и Сергей Брин - изготвила: Моника Валентинова IXa клас

 - Марк Зъкърбърг  - изготвила:  Василена Димитрова IXa клас

 - Линус Торвалдс - изготвила: Мария Асенова IXa клас

- Линус Торвалдс - изготвила: Нина Ангелова XIa клас

 - Марк Зукърбърг  - изготвила:  Киара Ценова IXa клас

- Чад Хърли - изготвила: Симона Християнова XIa клас

- Лари Пейдж - изготвила: Валентина Валентинова IXa клас

- Бил Гейтс - изготвила: Аннджела Манчева XIa клас

- Бил Гейтс - изготвила: Гизелда Муса XIa клас

- Стив Джобс - изготвила: Виктория Петрова XIa клас

- Ада Лавлейс - изготвила: Памела Димитрова IXa клас

- Ада Лавлейс - изготвила: Катрин Христова IXa клас

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 22.05.20г                                                                                 Подател: Валя Кунева

Сподели: