Вторник 04, Август 2020г.

УЧИЛИЩЕН СТОЛ

 

МЕНЮ В УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ ЗА ПЕРИОДА ОТ 09.03.2020 Г. ДО 13.03.2020 Г.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ:

Валентина Лъжова – Домакин

Телефон за връзка: + 359 879 169 559

Даниела Тодорова – Работник - кухня

Телефон за връзка: + 359 879 520 473

Сподели: