Петък 03, Февруари 2023г.

ДЕЙНОСТИ НА КЛУБ „КАРИЕРА” ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

 


Иновационен лагер

    СУ „Васил Кънчов” град Враца се включва с редица инициативи в отбелязването на Световната  седмица по предприемачество. Под егидата на Джуниър Ачийвмънт България се на 15.11.2016г. се проведе Иновационен лагер. Целта на инициативата е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да го развият чрез иновации и въображение. За първа година инициативата е съвместна дейност с Клуб „Кариера”, който функционира в училището по проект   „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Иновационният лагер е нов образователен подход, който развива предприемаческите нагласи на младите хора, мотивирайки ги да бъдат изобретателни и да поемат рискове. Това се случва в интерактивна среда, използвайки подхода на учене чрез правене. Участниците изследват многото нови възможности за кариера, които предлага съвременният бизнес, особено в сферите на науката и технологиите.
    В СУ „Васил Кънчов” ученици на възраст от15 до 18 години се състезаваха в пет отбора, за определено време трябваше да решат казус, поставен от организатора – създаване на бизнес в отговор на социален проблем или потребност в обществото, който да е с минимална конкуренция на пазара. Младите предприемачи намериха атрактивни решения, изготвиха бизнес план и представиха идеите си в презентации. Решенията на поставения казус бяха представени пред жури в състав: г- жа Мария Панайотова, представител на Търговско-промишлената палата, г-жа Цвети Иванова от Областен информационен център, г-жа Радослава Петрова от Сосиете женерал експресбанк и г- н Николай Ценов от Център за кариерно ориентиране – Враца.

Ел. вестник „Зов нюз” http://zovnews.com/index.php?lang=bg&r=home%2FsEnt8L%2Fxl71lQ

Вестник „Враца днес”: http://www.vratzadnes.com/page.php?n=19342849

Вестник „Конкурент”:  http://konkurent.bg/article/85817/mladi-predpriemachi-predstaviha-svoi-idei

 

 

Форум „Предприемач”


                На 16.11.2016г. в СУ „Васил Кънчов” с ученици от 10.б клас се проведе открит урок на тема „Предприемач” по проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование". Това е една от изявите в Световната седмица по предприемачество, организирани във врачанското школо от функциониращия в него клуб "Кариера". Урокът бе осъществен от г- жа Магдалена Христова, учител по икономика, в часа по География и световна търговия.
Целта на урока беше да запознае учениците с понятията предприемач, мениджър, лидер и предприемачество. Учениците, обучаващи се в профил Технологичен- предприемачество и бизнес, разискваха еволюцията на предприемачеството и достигането до днешното понятие „предприемачески мениджмънт”. Те го определиха по- скоро като социално- психологическо, отколкото като икономическо явление.
След редица интересни подходи десетокласниците характеризираха предприемача като лице, което поема риск за собствена сметка и осъществява инициативи в своята организация или фирма, той е и мениджър, и лидер. В края на часа учениците дискутираха значението на предприемачеството за развитието на икономиката и на цялото общество.


Ел. вестник „Зов нюз” http://zovnews.com/index.php?lang=bg&r=home%2FlnthH7%2FnocSox

 

„Мениджър за един ден”

                На 17.11.2016г. ученици от СУ“Васил Кънчов“ гр. Враца от 10. и 11. клас, включени в проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование", участваха в инициативата „Мениджър за един ден“ на Джуниър Ачийвмънт България. Екипът на Областен информационен център - Враца се сдоби с четирима нови професионални кадъра в рамките на инициативата. Боряна Димитрова, Иван Станчев, Ангел Ангелов и Виолина Гергова, обучаващи се в профил „Технологичен- предприемачество и бизнес“, се запознаха с функциите на областния информационен център и ролята му да информира за възможностите, които предлагат програмите за финансиране от Европейския съюз. Учениците успешно се въплътиха в ролите на експерти „КИЛ“, „ИОУ“ и Управител, като показаха изключителна отговорност, инициативност и желание в изпълнение на текущите дейности в рамките на работния ден. От своя страна, екипът на ОИЦ – Враца се зареди с добро настроение, свежи идеи и щипка младежки ентусиазъм, които са сигурна предпоставка за участие в инициативата и през следващата 2017 година.
                Лилия Чапкънска, Х клас от  СУ “Васил Кънчов“ – гр. Враца избра Търговско-промишлена палата – Враца за своето предизвикателство – да бъдe мениджър за един ден. С помощта на своите ментори  тя се запозна с работата по различни проекти, дейността на двата центъра Европа Директно Враца и Enterprise Europe Network Враца и още много други дейности на Палатата. Всички участници в изявата получиха сертификати за участието си в края на работния ден.

Ел. вестник „Зов нюз” http://www.zovnews.com/index.php?lang=bg&r=home%2FlnthH7%2Fnyt2Fy

Новинарски сайт „Враца плюс”: http://www.vratzaplus.com/index.php?lang=bg&r=home%2Ft164%2Ft26746

Вестник „Конкурент”:  http://konkurent.bg/article/85899/oic-vraca-s-novi-slujiteli

Вестник „Враца днес”: http://vratzanews.com/index.php?lang=bg&r=home%2FPvluVW%2FuidQc5#.WC6lArAm_GA.facebook

 

Ученици от 7. клас в клуб „Кариера”

Тема:"Изследвам моите професионални интереси, способности и предпочитания " -02.12.2016г.

 Ученици от 9. клас в клуб „Кариера” – 07.12.2016г.

Представяне на  Националния портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg  за информиране и ориентиране относно възможностите за трудова и професионална реализация на завършващите средно образование и запознаване с Рейтингова система на висшите училища в България http://rsvu.mon.bg/rsvu3/

 

                На 08.12.2016г. в СУ „Васил Кънчов” в рамките на дейностите на клуб „Кариера” се проведе форум на тема „Образование и реализация на пазара на труда”. Гост- лектор бе г- жа Милена Стойчева. Тя е изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България, предприемач, създател на няколко компании и неправителствени организации. Притежава голям опит в сферата на икономика, стартъпи, бизнес, образование и е професионалист в сферата на научно-изследователската дейност, предприемачеството с фокус върху технологиите и неправителствения сектор. Работи като експерт по предприемачество към Европейската комисия, включена е в Съвета по образование към Президента на Република България. На срещата с г- жа Стойчева присъстваха ученици от гимназиален курс, които се обучават в Технологичен профил – Предприемачество и бизнес. Учениците от тази година са включени в проекта на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и срещата е част от програмата на създадения по проекта клуб „Кариера”. В рамките на проекта те ще се срещат с успели личности в областта на бизнеса и културата.

                На проведената среща г- жа Стойчева разказа за основната цел на ДАБ – учениците чрез образование да се подготвят за реализация на пазара на труда и в живота. Днес се търсят хора с отворено съзнание, с готовност за учене и развитие, но най- важното е да имат самочувствие и увереност, че могат и ще се справят. За създаване на печеливш бизнес е нужна креативна идея и иновационен подход. Не е нужно човек да е супер специалист, а ще бъде успешен, ако има желанието и стремежа да постигне целта. В провелата се дискусия г- жа Стойчева призова учениците да не работят сами, винаги да създават екип, за да бъде резултатът от дейността с високо качество, но и всеки трябва да носи своята отговорност. Най- важно за младите хора е получаването на финансова грамотност в училище, създаването на умения у учениците за разпределяне на финансовите средства, защото всички решения в живота имат финансово измерение.

Телевизия Враца: http://www.tv-vratsa.bg/bg/su-v-kanchov-dzhuniar-achiyvmant-/

Вестник „Враца днес”:http://www.vratzadnes.com/page.php?n=19358697

Ел. вестник „Зов нюз”   http://www.zovnews.com/bg/izpalnitelniyat-direktor-na-dzhuniar-achiyvmant-se-sreshtna-s-mladite-predpriemachi-ot-su-vasil-kanchov-/

Телевизия Враца: http://www.tv-vratsa.bg/bg/obrazovanie-i-biznes-/

 

                На 12.12.2016г. се състоя награждаването на победителите в литературния конкурс за есе на тема „Училището – път към желаната професия”. Клуб „Кариера” организира конкурса, в който ученици от 7. до 12. клас разсъждаваха върху ролята на училището и възможностите за професионална реализация чрез образование и избор на училище.  Конкурсът е част от програмата за кариерно образование на учениците. Нетрадиционно мислене, висока езикова култура и стил са част от критериите при оценяването на ученическите творби. Първо място зае Ренета Николаева, второ място - Емили Петрова, трето - Михаела Мирославова. Екипът на клуб "Кариера" благодари на всички участници и им пожелава успешна реализация!

 

               На 14.12.2016г. в клуб „Кариера” първокласниците от СУ „Васил Кънчов” проведоха тренинг и дискусия на тема „Про­фе­си­и­те в мо­е­то се­мейс­т­во”. Дейността бе организирана съвместно с ЦКО – Враца. Децата работиха под ръководството на г-жа Ерика Йончовска – кариерен консултант в ЦКО, която им показа презентация за професиите, индивидуално и групово изпълняваха занимателни упражнения, свързани с професиите в семействата им.

 

 

На 11.01.2017г. в клуб „Кариера” се проведе поредното занятие с учениците от VІ Б клас на тема „Искам. Мога. Трябва.“ по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Занятието започна с комплекс от интерактивни упражнения, с които се провокира активност и позиция у учениците. Изборът на професия беше представен като триъгълник със страни “аз мога”, “аз искам” и “трябва”. Искам – това са интересите и заложбите на личността, които могат да се проявят още през ранните детски години. Мога – това са способностите на човек да научава и да изпълнява бързо и качествено конкретната професионална дейност. Трябва – това е потребността и търсенето от обществото на хора с определени специалности. Учениците гледаха видеофилма „Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия“ и дискутираха поставените проблеми.

 

                На 17.01.2017г. кариерните консултанти от екипа на клуб „Кариера” по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ проведоха учебно занятие с учениците от 4.а клас на тема „Имената на професиите “ от ядро „Осъзнаване на възможностите“ от Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище. На четвъртокласниците бе поставена задача да познаят имената на професиите по зададено описание. Учениците изписаха на предоставените работни листа имената на професии, които отговарят на определено описание. Малчуганите трябваше да отговорят на три основни въпроса: Какви средства на труда използва човек, който упражнява определена професия? Къде работи човекът, който упражнява дадената професия? Какво образование е необходимо за упражняване на всяка от професиите? Интерактивните упражнения бяха допълнени от филма „И професиите имат имена“, който малчуганите изгледаха с интерес.

На 27.01.2017г. ученици от пилотните паралелки, които издават училищния стенвестник „Буревестник” и имат интерес към журналистическата професия, посетиха редакцията на областния вестник „Враца днес”. Те се срещнаха с журналистите Иво Йорданов и Николай Сълов, като се запознаха с тяхната работа и получиха ценни съвети за журналистическата си дейност в училище.

 

Учебно занятие с учениците от VІ клас по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на тема: "И професиите имат семейство", работейки върху упражнението „Родословното дърво на професиите“.

 

На 01.02.17г. в клуб "Кариера" по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“се проведе учебно занятие на тема "Умение за осъществяване на преход" с учениците от 11.Б клас. Занятието е комплекс от интерактивни упражнения. Учениците подредиха своите умения по области на познанието. Дискутираха доколко постигнатото до момента може да им бъде полезно за бъдеща реализация. Споделиха виждането си за възможностите за друг избор и начините да осъществят преход от едни умения към други.

                На 02.02.17г. в клуб „Кариера” се проведе учебно занятие с учениците от ІІІА клас на тема „Професията, която е най-...“ по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Обикновено мечтаната професия не е само една, а една или повече групи от професии и дейности. За да открият своите интереси третокласниците изпълниха упражнението „Слънцето на моята мечтана професия”, като вплетоха в лъчите му своите интереси и възможности. Учениците гледаха филма „И професиите имат имена“. Децата в дискусия стигнаха до извода, че за да ти бъде интересно и приятно да работиш и да се чувстваш удовлетворен, професията трябва да отговаря на твоите предпочитания и да осигурява нещата, които са важни за теб.

На 10.02.17г. в клуб „Кариера” учениците от пилотния ІХ А клас представиха разработените си проекти на тема "Трудът на българите и отражението му във фолклорния празничен календар". По проект BG05M2OP001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ те работиха по проучването на труда на българите в миналото и как той е отразен във фолклорните празници. В презентации, табла и постери деветокласниците представиха връзката между празниците и труда: Гергьовден и Димитровден – овчари и всички скотовъдци, Никулден – рибарите,  Лазаровден и Цветница като дни на благопожелания за плодородие и изобилие, Великден и традициите за приготвяне на хляб и боядисване на яйца, отново свързани с плодородие и берекет. Учениците представиха и много  други фолклорни обичаи и ритуали, свързани с предизвикване на плодородие в природата и връзката на труда с празника.

 

На 13.02.17г. в клуб "Кариера" се проведе учебно занятие с учениците от пилотния VІІІА клас по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на тема "Организиран съм и интересите ме водят". Учениците гледаха филма „Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия“ и проведоха дискусия.

На 27.02.17г. се проведе учебно занятие с учениците от 10.Б клас по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на тема: "Компетентности и способности" от ядро "Осъзнаване на възможностите". Целта на интерактивните упражнения е учениците да придобият реална представа за своите способности и умения, за кои професионални области имат интерес и заложби  и да се подпомогне информирания и целенасочен избор на професия.

На 27.02.17г. по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ с учениците от пилотния VІ клас се проведе практическо занятие на тема „Слънцето на моята мечтана професия”. Всеки ученик представи пред останалите своето слънце. В лъчите на слънцето децата поставиха необходимите качества за мечтаната от тях професия. Представиха  най-хубавите черти на тази професия и разказаха защо тя ги привлича.

„Да посрещнем Баба Марта“ - работилница за мартеници.  Във фоайето на СУ „Васил Кънчов” ученици подредиха изложба на ръчно изработени от тях мартеници. Те поздравиха учителите и своите съученици, като им пожелаха да са живи и здрави, бели и червени. Изложбата внесе много настроение и празнични усмивки.

                На 13.03.17г. в клуб „Кариера” се проведе поредното занятие с учениците от пилотния ХІІ клас на тема „Как да се пред­с­та­вя ус­пеш­но при кан­ди­дат­с­т­ва­не?“ по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.  Специални гости бяха преподаватели от Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" които представиха пред учениците възможностите за обучение в професионалните направления Педагогически науки и Хуманитарни науки. Те запознаха бъдещите кандидат- студенти със специалностите и професиите, които могат да избират, както и възможностите за реализация. На учениците бяха представени условията за кандидатстване, изпити, балообразуване и класиране.

                На 16.03.2017 г. по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ в училището гостуваха г- жа Силвия Илиева – главен мениджър Човешки ресурси във Виваком  и  г- жа Ваня Василева-  Димитрова – старши експерт Човешки ресурси във Виваком, бивш възпитаник на училището. Те представиха пред учениците възможностите за изграждане на кариера във фирмата, в която работят, като дадоха най- ценния пример – себе си. Разказаха на учениците как човек трябва да се усъвършенства постоянно, показвайки в атрактивна презентация стълба на кариерното развитие. Като важни качества за успешна реализация, както на отделния човек, така и на цял бизнес,  те посочиха честност, динамичност, иновативност  и постоянно обогатяване на знанията и уменията. Интерес предизвикаха представените стажантска програма и „Часът на Виваком”.

                Г-жа Ваня Василева проведе и атрактивно обучение с учениците, давайки им ценни съвети за добро представяне пред работодател в интервю за работа, както и насоки за изработване на автобиография /СV/ в европейски формат и мотивационно писмо.  Завършващите училището са на първото стъпало от изграждането на успешна кариера и затова получиха богата информация за достойно представяне пред работодател- от нужните им документи за представяне до външен вид и поведение на интервю.

 

Телевизия „Римекс”- Кариерно ориентиране в СУ „Васил Кънчов”:

  http://tv.rimex-ltd.com/bg/-karierno-orientirane-v-su-vasil-kanchov/

Телевизия Враца – Гост-лекторска програма в СУ „Васил Кънчов”:

http://www.tv-vratsa.bg/bg/gost-lektorska-programa/#sthash.sQMfCY7c.gbpl

Вестник „Враца днес” - Подпомагат ученици в кариерното ориентиране:

http://www.vratzadnes.com/page.php?n=19365148

Ел. вестник „Зов нюз” -  https://www.zovnews.com/index.php?lang=bg&r=home%2FlnthH7%2FJinxZW

 

На 29.03.2017г. учениците от пилотния VІІ клас по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” проведоха занятие в клуб "Кариера" на тема " По пътя към избора" от ядро "Самоосъзнаване". Учениците гледаха видеофилма „Профилирано обучение“, запознаха се с групите учебни предмети в гимназиалния етап на обучение и проведоха дискусия за връзката между изучаваните предмети и избора на кариера. Седмокласниците бяха запознати с График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас /основно образование/ за учебната 2017/2018 година.

 

                На 03.04.2017г. с ученици от ІХ клас в клуб "Кариера" се проведе групова работа по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на тема "Ценности и ценностна ориентация" от ядро "Самоосъзнаване". Престиж, независимост, признание, пари, лидерство, власт, пътуване, семейство и свободно време - ценности, за чиято значимост дискутираха деветокласниците и определиха най- важните за себе си и за своето развитие.

 

                На 07.04.2017 г. учениците от пилотния ХІІ клас в клуб „Кариера” по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” се срещнаха с представители на Агенция по заетостта, дирекция "Бюро по труда" - Враца. Г- жа Златка Маринова и г- жа Цветелина Иванова запознаха учениците с възможностите, които им предоставя Бюро по труда след завършване на средно образование. Тема на срещата беше „Планиране на възможности за кариерно развитие”. Гостите насочиха дискусията към проблемите на мотивацията за успешен избор, желанието и начините за постигане на целите. Знаят ли учениците накъде да поемат след училище? Имат ли избран професионален път? Имат ли необходимата информация? Какви са техните способности и как да ги използват? Как да спестят време, ресурси и енергия, за да се реализират на пазара на труда? Наред с въпросите, на които дванадесетокласниците бяха предизвикани да си отговорят, те получиха информация за проекти и национални програми, които могат да им бъдат полезни, включително и информация за реализация в чужбина.

 

На 26.04.2017г. екипът на клуб „Кариера“ с ученици от пилотните паралелки 9. и 11. клас, се включиха в организирането и представянето на училището в организирания от РУО- Враца „Панаир на образованието“. Ученици и учители презентираха паралелките, в които се осъществява прием в СУ „Васил Кънчов“ , както и осъществяващите се дейности в училището по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“.

 

На 5 май 2017г. В клуб "Кариера" учениците от пилотния 6. клас по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ проведоха дискусия и групова работа за ролята на училището при избора на професия. Те разговаряха за промените, които биха искали да има на училищно ниво, за да отговаря на изискванията на тяхното поколение, отбелязвайки гордостта си, че учат в едно модерно училище. Показаха много положителни страни, като не пропуснаха да отбележат колко е важна ролята на всеки учител за тяхното израстване и кариерно ориентиране.

Снимки 1, 2, 3, 4,5, 6

 

Сподели: