Петък 22, Септември 2023г.

Тържествено откриване на клуб “Кариера”

            На 28.11.2016 г. в СУ „Васил Кънчов” тържествено бе открит клуб „Кариера”. Врачанското школо е избрано за пилотно училище по проект на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. То е единственото в област Враца, проектът е на обща стойност над 7 млн. лева и в цялата страна ще работят по него 42 училища.

            Клуб „Кариера“ тържествено бе открит от г- жа Галина Евденова – началник на РУО – Враца и ръководител на местния екип. В словото си тя очерта приоритетите на клуба и основната цел на проекта - това е първата инициатива за въвеждане на модули за ранно професионалното ориентиране като програма за обучение в средните училища. Проектът успешно пилотира устойчив модел, който може да бъде интегриран в българските училища и да стане част от учебния процес.

            На откриването присъстваха г- жа Митонка Червеняшка – началник отдел в РУО и координатор на местния екип, г- н Николай Ценов – ръководител на ЦКО – Враца и членовете на екипа на ЦКО, които работят съвместно с училищния екип.

            Г- н Димитър Марков, директор на училището и ръководител на училищния екип по проекта, изрази задоволството си от това, че учениците имат възможността да използват модерно оборудвания кабинет и да работят в интерактивна среда за своето професионално ориентиране. В клуба учители, съвместно с кариерни консултанти от ЦКО, ще осъществяват консултиране на учениците от различните етапи и степени на образование. Амбициите на училищния екип са да се наложи като ценен, търсен и полезен помощник в разрешаване проблемите на учениците, свързани с кариерното им ориентиране и професионалното им развитие, да ги подпомага при избора им на професия, да развива способността им сами да планират и управляват собствената си кариера, да развиват своите знания и умения, като по този начин подобряват пригодността си за заетост. Друга дейност, осъществявана с кариерните консултанти, ще бъде осигуряването на достъп до подробна информация за профили и специалности на кандидатстващите след VІІ клас и кандидатстващите във ВУЗ.

            Вече са проведени първите дейности по проекта, които са провокирали интереса на учениците – Иновационен лагер, Мениджър за един ден и открит урок „Предприемач” в Световната седмица по предприемачество. Предстоят нови срещи, дискусии, практически занимания и атрактивни гости в клуб „Кариера” на СУ „Васил Кънчов”.

Откриване на клуб „Кариера” – 28.11.2016г.:

Вестник „Враца днес”: Откриха пилотен клуб „Кариера” в СУ „В.Кънчов”

http://www.vratzadnes.com/page.php?n=19358167

 Ел. вестник „Зов нюз” В СУ „Васил Кънчов”отвори врати единственият в областта клуб „Кариера”

http://www.zovnews.com/index.php?lang=bg&r=home/sEnt8L/y3zyLQ

Вестник „Конкурент”: Откриха клуб “Кариера” в училище „В. Кънчов“ https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkonkurent.bg%2Farticle%2F86730%2Fotkriha-klub-kariera-v-uchilishte-v-kunchov

Римекс ТВ: Клуб “Кариера” бе открит в СУ “Васил Кънчов” във Враца

http://tv.rimex-ltd.com/?p=105460

 Телевизия Враца: Пилотен проект за област Враца стартира в средно училище „Васил Кънчов“. Той се реализира с подкрепата на министерството на образованието и науката. Днес официално в учебното заведение отвори врати ученически клуб „Кариера“. Целта е той да подпомага учениците и техните родители в избора на професия, продължаване на образованието във висши учебни заведения и възможностите за допълнителни квалификации и обучения.

http://www.tv-vratsa.bg/bg/klub-kariera-v-su-v-kanchov-vratsa-/

 

Сподели: