Сряда 07, Декември 2022г.

 

Г О Д И Ш Е Н   К А Л Е Н Д А Р Е Н   П Л А Н

за работата на Ученическия съвет при СУ“Васил Кънчов“ за учебната 2020/2021 година

 

Сподели: