Вторник 21, Май 2024г.

Тема на обучението: Методика на обучението по БДП 

Място на провеждане: онлайн 

Период на провеждане: 13- 15.04.24г.

Продължителност: 32 академични часа

Наименование на обучителната организация: Русенски университет "Ангел Кънчев", Център за продължаващо обучение

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие в обучението: 2

 

Тема на обучението: Интерактивни методи за стимулиране на активното учене

Място на провеждане: онлайн 

Период на провеждане: 25- 26.02.24г.

Продължителност: 16 академични часа

Наименование на обучителната организация: "Клет България" ООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие в обучението: 4

 

Тема на обучението: Развитие на креативност и критично мислене в обучението по математика в начален етап

Място на провеждане: онлайн 

Период на провеждане: 11.02.24г.

Продължителност: 16 академични часа

Наименование на обучителната организация: "Бит и техника" ООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие в обучението: 2

 

Тема на обучението: „Добри тестови практики в обучението по БЕЛ“

Място на провеждане: гр. Враца

Период на провеждане:03- 04.10.2023г.

Продължителност: 16 академични часа

Наименование на обучителната организация: "Бултест Стандарт" ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие в обучението: 2

 

Тема на обучението: „Скриптов език за програмиране Python в 7. клас. Методически решения в обучението по компютърно програмиране“

Място на провеждане: онлайн / присъствено

Период на провеждане:30.09.2023г.

Продължителност: 16 академични часа

Наименование на обучителната организация: "Домино" ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие в обучението: 2

 

Тема на обучението: „Обучения за учители по БЗО, преподаващи по актуализираните учебни програми в прогимназиален етап“

Място на провеждане: НЦПКПС- Банкя

Период на провеждане:03.09.2023г.

Продължителност: 16 академични часа

Наименование на обучителната организация: НЦПКПС- Банкя

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие в обучението: 2

 

 

Тема на обучението: „STEM & STEAM & STREAM образование“

Място на провеждане: Благоевград

Период на провеждане: 10.06.2023г.

Продължителност: 32 академични часа

Наименование на обучителната организация: Академия "Мениджър Консулт"

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие в обучението: 30

 

 

 

Тема на обучението: „Осигуряване на интерактивно работно пространство за СТЕМ обучение по природни науки“

Място на провеждане: онлайн

Период на провеждане:31.05.2023г.

Продължителност: 16 академични часа

Наименование на обучителната организация: "Клет България" ООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие в обучението: 2

 

Тема на обучението: „Повишаване на финансовата и икономическа грамотност на учениците. Съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране“

Място на провеждане: НЦПКПС- Банкя

Период на провеждане:04.05.2023г.

Продължителност: 16 академични часа

Наименование на обучителната организация: НЦПКПС- Банкя

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие в обучението: 2

 

 

 

 

Тема на обучението: „Методика на обучението по БДП“

Място на провеждане: онлайн

Период на провеждане:25.01.2023г.

Продължителност: 32 академични часа

Наименование на обучителната организация: Русенски университет „Ангел Кънчев“, Център за продължаващо обучение

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие в обучението: 2

 

Тема на обучението:„Стимулиране на активно учене чрез използване на интерактивни методи в начален етап

Място на провеждане: онлайн

Период на провеждане:07.06.2022г.

Продължителност: 16 академични часа

Наименование на обучителната организация: "Изкуства БГ" ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие в обучението: 4

 

Тема на обучението: Методически насоки и специфики в образователния процес по КМИТ за 5. и 6. клас

Място на провеждане: онлайн

Период на провеждане:14.05.2022г.

Продължителност: 16 академични часа

Наименование на обучителната организация: "Изкуства БГ" ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие в обучението: 2

 

 

Тема на обучението: Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата

Място на провеждане: онлайн

Период на провеждане: 03.09.2021г. – 09.09.2021г.

Продължителност:  32 академични часа

Наименование на обучителната организация: Център за професионално обучение „Професия 21 век“

Брой на педагогическите специалисти, участвали в обучението: 22

 

 

Сподели: