Понеделник 23, Май 2022г.

имски пътища“ – проектна задача на единадесетокласниците

На 22.10.2021 г. учениците  от 11.а клас на СУ “Васил Кънчов” представиха проектните си работи по история и цивилизации на тема: “Римската пътна мрежа”.  Учениците бяха разпределени в екипи, чиято задача беше да проучат и представят ролята на постиженията на римското общество за развитието на европейската цивилизация чрез три пътища от римската пътна мрежа - Виа Милитарис, Виа Иструм и Виа Понтика. В презентации на български и на английски език единадесетокласниците описаха видовете пътища, каква е разликата между тях и технологията на строителството им. Интерес предизвика проучването им на кои територии преминават тези пътища днес и къде в Бълггария можем да стъпим на такъв римски път. Под ръководството на Грета Петрова- учител по история и цивилизации, учениците дискутираха за ролята на това строителство в земите на днешна България.

Сподели: