Сряда 04, Август 2021г.

Изложба за Световния ден на околната среда

Световният ден на околната среда е избран от ООН като ден за повишаване на информираността на хората по света и за действие за опазване на природата. От началото му през 1974 г., събитието се е разраснало до глобална платформа за достигане до хора от всички краища на света. Всяка година Световният ден на околната среда се провежда с тема, която привлича вниманието върху остър належащ проблем, свързан с околната среда. През 2021г. отбелязването му e на тема „Възстановяване на екосистемите“.

         Ежегодно в СУ „Васил Кънчов“ този ден се отбелязва с редица инициативи. Учениците от  9.а клас, които изучават немски език, с учителя си г-жа Жулиета Босилкова, проучваха и събраха разнообразни материали по темата, които оформиха  в постери. С тях е подредена  красива изложба на първия  етаж в училището. На постерите са представени най-актуалните проблеми на нашата планета – замърсяването  и  борбата за опазването на редки и защитени видове, съвети и идеи за разделно събиране и намаляване на отпадъците.

Сподели: