Събота 06, Март 2021г.

Извънкласни уроци в кът за четене

     Училищната библиотека в СУ „Васил Кънчов“ стимулира читателската активност и предлага на учениците си научна, учебна и художествена литература за всички възрастови групи. Там те откриват не само желаната книга, но и по-интересната обстановка  за четене и самоподготовка. В училището е създаден кът за четене непосредствено до библиотеката, който дава възможност за извънкласни дейности и групова работа по различни проекти.

Открит урок по извънкласно четене по романа на Ерих Кестнер „Хвърчащата класна стая“ бе изнесен от четвъртокласниците в кът за четене на библиотеката. Те разказаха за писателя и за творчеството му за деца. В хода на урока развиваха умения за четене с разбиране, като отговаряха на въпроси от съдържанието на текста, обясняваха значението на изрази и откриваха посланията на автора, предадени чрез действията и преживяванията на героите.В края на часа по-активните ученици получиха награди за показаните знания по български език и литература.

       Работата, свързана с развитието на умение да се чете с разбиране е важна част от подготовката на четвъртокласниците. За създаване на интерес към четенето на художествена литература, често срещана практика е да се провеждат  уроци, викторини и литературни състезания в училищната библиотека. Новосъздаденият кът е още едно уютно място в училището, което ще обединява децата да четат, творят и общуват.

 
Сподели: