Сряда 24, Април 2024г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ВАСИЛ КЪНЧОВ – 2009 КЪМ СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ"

гр. Враца, ул."Хан Аспарух"№17, ПК12, тел/факс 092/62-05-27 директор; 62-03-61 секретар .;

e-mail: vasilkunchov@yahoo.com; web site: www.vasilkunchov.com 

 

 

Списък на Управителния съвет и членовете на Сдружение Училищно настоятелство Васил Кънчов – 2009 към СУ „ Васил Кънчов „ – град Враца                   

График за заседания на управителния съвет

Устав

 

 

Сподели: