Четвъртък 22, Април 2021г.

СУ"ВАСИЛ КЪНЧОВ" - гр. ВРАЦА

обявява прием за учебната 2020 / 2021 година

Една паралелка след завършен седми клас:

Профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

с профил "Хуманитарни науки"

 

 

Петгодишен курс на обучение с профилиращи предмети:

 • Български език и литература;
 • Английски език;
 • История и цивилизация.

   Екипът, който ще работи в профилираната паралелка

Поля Ценова – класен ръководител и преподавател по български език и литература

Валерия Колева - преподавател по английски език

Грета Петрова - преподавател по по история и цивилизация

 

 

 

АКО ИСКАТЕ ДА УСПЕЕТЕ – ПОСТАВЕТЕ КАТО ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО:

СУ „ВАСИЛ КЪНЧОВ” – ВРАЦА ПРОФИЛ „ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”

 

УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ СЪГЛ. НАРЕДБА №10 НА МОН за организация на дейностите в училищното образование.

 

 БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Утроената оценка от двата модула на теста по БЕЛ от НВО;
 • Оценката от двата модула на теста по математика от НВО;
 • Оценките от Свидетелството за основно образование по БЕЛ и История и цивилизация.

 

СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ" предлага:

 • Задълбочена подготовка по английски език- 18 часа седмично;
 • От ІХ клас избор на втори чужд език – немски или френски;
 • Конкурентно обучение по български език и литература, съвместна работа с Регионална библиотека „Хр. Ботев”;
 • Задълбочена подготовка по всички общообразователни предмети;
 • Възможност за участие в конкурси, състезания и олимпиади;
 • Компютърно обучение и непрекъснат достъп до Интернет;
 • Участие в регионални и международни проекти;
 • Стимулиране на индивидуалните интереси, способности и дарования на учениците в различни областта на литературата, историята, чуждите езици и изкуството;
 • Изграждане на творчески личности чрез участие в публични изяви, литературни четения, събеседвания, конференции и творчески срещи;
 • Богата училищна библиотека, свързана с интернет;
 • Възможност за извънкласни форми на работа;
 • Актова зала със съвременна озвучителна и видео техника;
 • Физкултурен салон и фитнес зала;
 • Доказани резултати при кандидатстване в университети.

 Завършилите този профил успешно продължават обучението си в престижни висши учебни заведения у нас и в чужбина и намират своята реализация в различни области на хуманитарни, правни, икономически, природни науки и медицина.

 

Брошура - прием 8 клас

 

Сподели: