Неделя 03, Юли 2022г.

УЧИЛИЩЕН ЕКИП - непедагогически

за УЧЕБНА 2021/2022 година

 

 

·         ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР, АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Маргарита Гешева

Магистър по икономика и управление

 

  • ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

 Габриела Митова

Магистър по бизнес планиране

Зорница Петрова

Бакалавър по счетоводство и контрол

 

  • БИБЛИОТЕКАР 

 

Христина Топалилова

Магистър предучилищна и начална училищна педагогика

 

  • ДОМАКИН

Петя Тодорова

Специалист по икономика на търговията

 

  • Фелдшер

Горка Григорова

Медицински работник със средно образование

 

  • ОБЩ РАБОТНИК

Кирил Първанов

Средно образование

 

  • РАБОТНИК КУХНЯ

Даниела Тодорова

Основно образование

 

  • ЧИСТАЧ НА ПОМЕЩЕНИЯ

Ренета Живкова

Средно образование

Марияна Йорданова

Средно образование

Людмила Йорданова

Средно образование

Дария Василева

Средно образование

Милка Иванова

Средно образование

 

С П И С Ъ К

на имейли в СУ „Васил Кънчов” – Враца - учебна 2021/2022 г.

 

Маргарита Гешева                                    ЗДАСД             margarita1972@abv.bg

Габриела Митова                                      ЗАС                    gabriela_mitova@abv.bg

Зорница Петрова                                      ЗАС                    zornica_petrova1978@abv.bg

Христина Топалилова                             Бибилиотекар hristina.t@abv.bg

Петя Тодорова                                           Домакин           todorova.petia@abv.bg

Горка Григорова                                       Фелдшер          gorka_1961@mail.bg

 

Сподели: