Понеделник 18, Октомври 2021г.

УЧИЛИЩЕН ЕКИП - непедагогически

за УЧЕБНА 2020/2021 година

 

 

·         ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР, АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Маргарита Гешева

Магистър по икономика и управление

 

  • ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

 Габриела Митова

Магистър по бизнес планиране

 

  • БИБЛИОТЕКАР 

Маргарита Кръстева

Полувисше образование

 

  • ДОМАКИН

Валентина Лъжова

Средно специално образование

 

  • Фелдшер

Горка Григорова

Медицински работник със средно образование

 

  • ОБЩ РАБОТНИК

Кирил Първанов

Средно образование

 

  • РАБОТНИК КУХНЯ

Даниела Тодорова

Основно образование

 

  • ЧИСТАЧ НА ПОМЕЩЕНИЯ

Ренета Живкова

Средно образование

Марияна Йорданова

Средно образование

Людмила Йорданова

Средно образование

Дария Василева

Средно образование

Милка Иванова

Средно образование

 

С П И С Ъ К

на имейли в СУ „Васил Кънчов” – Враца - учебна 2020/2021 г.

 

Маргарита Гешева                                    ЗДАСД                      margarita1972@abv.bg

Габриела Митова                                      ЗАС                            gabriela_mitova@abv.bg

Валентина Лъжова                                   Домакин                  lajova_57@abv.bg

Горка Григорова                                       Фелдшер                  gorka_1961@mail.bg

 

Сподели: