Понеделник 14, Юни 2021г.

 

 

УЧИЛИЩЕН ЕКИП - УЧЕБНА 2020/2021 година

 

 

ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР МАРКОВ

Магистър по български език и литература и по френски език

 

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

 АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА

 Магистър по информатика и ИТ

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

МАРГАРИТА ГЕШЕВА

Магистър по икономика и управление

 

 

 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК 

ИРИНА НАЙДЕНОВА

             Магистър по психология

 

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Учители и възпитатели     

 

 1. Катя Димитрова - Магистър по начална училищна педагогика
 2. Венета Ярмина - Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика
 3. Стела Митева - Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика
 4. Нина Александрова - Магистър по начална училищна педагогика
 5. Калина Каменова  - Магистър по начална училищна педагогика

  

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • УЧИТЕЛИ
 • Български език и литература
  1. Елеонора Владиславова - Бакалавър по български език, Магистър по журналистика
  2. Стела Лозанова - Магистър по българска филологи
  3. Ива ПетроваБакалавър по български език
  4. Поля Ценова- Магистър по българска филология
  5. Искра Исаева- Бакалавър по българска език и история и цивилизация

 

 

 • Английски език
 1. Стефка Бешировска - Магистър по английска филология и френска филология
 2. Веселина Милчовска - Бакалавър по  английска филология
 3. Валерия Колева - Бакалавър по българска филология, магистър по английски език
 4. Даниела Игнатова Професионален бакалавър по английски език в средната училищна степен
 5. Ваня Цанова - Професионална квалификация учител по английски език
 • Френски език
 1. Стефка Бешировска - Магистър по английска филология и френска филология
 2. Димитър Марков – Магистър по българска филология и френски език
 • Немски език
 1. Жулиета Босилкова - Бакалавър по немски език
 • Математика, информатика и информационни технологии
 1. Рени Стефанова - Магистър по математика и по информатика
 2. Петранка Станева - Магистър по математика и по информатика
 3. Марияна Петрова Професионална квалификация учител по математика и по информатика
 4. Светла Стефанова - Магистър по физика и астрономия и по математика
 5. Цветана Цветкова - Магистър по математика, физика и астрономия и по информатика
 6. Валя Кунева- Магистър по информатика и по ИТ
 • Обществени науки и гражданско образование
 1. Миглена Стоянова - Магистър по история и цивилизация и география и икономика
 2. Анжело Тодоров Магистър по история и цивилизация и география и икономика
 3. Грета Петрова - Магистър по история и цивилизация и география и икономика
 4. Вержиния Цакева - Магистър по маркетинг и мениджмънт и по психология

 

 • Природни науки и екология
 1. Светла Стефанова - Магистър по физика и астрономия и по математика
 2. Норелия Христова - Магистър по химия и ООС и по биология и ЗО
 3. Светлана Тодорова - Магистър по химия и ООС и по биология и ЗО

 

 • Икономически науки
 1. Магдалена Христова Магистър по маркетинг и мениджмънт
 2. Вержиния Цакева Магистър по маркетинг и мениджмънт
 • Физическо възпитание и спорт
 1. Елвира АнгеловаМагистър по физическо възпитание и спорт, математика и физика и астрономия
 2. Мария НиколоваМагистър по физическо възпитание и спорт;
 3. Калина Каменова – Магистър по физическо възпитание и спорт.
 •  Домашен бит и техника. Технологии
 1.  Таня Павлова - Бакалавър по техника и технологии, учител по БДП
 • Изобразително изкуство

 

 1. Кръстю Иванов - Магистър по изобразително изкуство
 2. Живко ДонковБакалавър по педагогика на изобразителното изкуство
 • Музика
 1. Свободка Николова - Професионален бакалавър по музика, математика, физика и астрономия и информатика

 

 

 • ВЪЗПИТАТЕЛИ В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
  1. Цветана Цекова - Магистър по начална училищна педагогика
  2. Димитрина Ценова  - Магистър по начална училищна педагогика
  3. Мариела Рашева- Магистър по начална училищна педагогика
  4. Боряна Петкова - Магистър по математика, физика и астрономия и информатика
  5. Валентина Василева –  Магистър по български език и история
  6. Милка ВасилеваМагистър по селскостопански дисциплини и биология

 

 

 

С П И С Ъ К на имейли на учители в СУ „Васил Кънчов”-Враца-учебна 2018/2019 г.

 

Димитър Бертов Марков                   dmarkov@gbg.bg

Маргарита Цветанова Гешева           margarita1972@abv.bg

Антоанета Георгиева                          toni_georgieva1958@abv.bg

Ирина Найденова                               irina_66_vr@abv.bg>

Мария Николова Николова            delvi4ka@abv.bg

Стела Лозанова                                    stella.lozanova@abv.bg

Веселина Федьова Милчовска          veselinaf2006@abv.bg

Венета Ярмина                                      yarmina68@abv.bg

Норелия Иванова Христова             norelia.h@abv.bg

Светлана Георгиева                            svetlivi@abv.bg

Петранка Стилиянова Станева        psstaneva@abv.bg

Цветана Христова Цветкова             ccvetka@abv.bg

Светла Стефанова                               svetla19681968@abv.bg

Рени Димитрова Стефанова           reni_stef@abv.bg

Стефка Гергова Бешировска              bechirovska@abv.bg

Катя Димитрова                                 k_kostadinova@abv.bg

Димитрина Ценова                            dimitz@abv.bg

Златка Павлова Велева                       zlatka_stamenova@abv.bg

Таня Павлова                                       thoisova@abv.bg

Калина Каменова                               kalina_vr@abv.bg

Елвира Тодорова Ангелова               elvira_angelova@abv.bg

Нина Александрова Петкова           alnin@abv.bg

Вержиния Ангелова Цакева            verji2007@abv.bg

Грета Петрова                                       gretacvetina@abv.bg

Искра Богомилова                              arksi_71@abv.bg

Кръстю Иванов Иванов                     kristo_196289@abv.bg

Валя Георгиева Кунева                     vali@mail.bg

Свободка Христова Николова        liberta1962@abv.bg

Даниела Неделкова Игнатова         nat_vratza@yahoo.com

Магдалена Христова Гергова           macito_g@abv.bg

Валерия Колева                                 kolevavaleria@gmail.com                            

Миглена Стоянова                             mist1980@abv.bg

Поля Ценова                                      polia.tsenova@abv.bg

Анжело Тодоров                                daskal68@abv.bg

Жулиета Босилкова                           zhulieta_bosilkova@abv.bg

Боряна Петкова                                  boobyy@abv.bg

Валентина Василева                           valeto_5555@abv.bg

Зорница Първанова                          slavi_parvanov@mail.bg

Мариела Рашева                                mari_ela70@abv.bg

Цветана Цекова                                 cveta_cekova@abv.bg

 

Милка Василева                                milka1967@abv.bg

Ива Петрова                                      nikolaeva_iv@abv.bg

Стела Митева                                   stel4eto_86@abv.bg

Ваня Цанова                                     v.tzanova@abv.bg

Живко Донков                               zhivkodonkov@abv.bg

 

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Сподели: