Петък 19, Август 2022г.

 

 

УЧИЛИЩЕН ЕКИП - УЧЕБНА 2021/2022 година

 

 

ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР МАРКОВ

Магистър по български език и литература и по френски език

 

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

 ПОЛЯ ЦЕНОВА

 Магистър по Български език и литература

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

МАРГАРИТА ГЕШЕВА

Магистър по икономика и управление

 

 

 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК 

ИРИНА НАЙДЕНОВА

             Магистър по психология

 

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Учители и възпитатели     

 

 1. Мариела РашеваМагистър по начална училищна педагогика
 2. Венета Ярмина - Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика
 3. Калина Каменова  - Магистър по начална училищна педагогика
 4. Велизара ЯкимоваМагистър по начална училищна педагогика

  

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • УЧИТЕЛИ
 • Български език и литература
  1. Елеонора Владиславова - Бакалавър по български език, Магистър по журналистика
  2. Стела Лозанова - Магистър по българска филология
  3. Ива ПетроваБакалавър по български език
  4. Цветелина Иванова - Магистър по български език и история
  5. Искра Исаева- Бакалавър по българска език и история и цивилизация

 

 

 • Английски език
 1. Веселина Милчовска - Бакалавър по  английска филология
 2. Валерия Колева - Бакалавър по българска филология, магистър по английски език
 3. Даниела Игнатова Професионален бакалавър по английски език в средната училищна степен
 4. Ваня Цанова - Магистър  английска филология
 • Френски език
 1. Димитър Марков – Магистър по българска филология и френски език
 2. Красимир Григоров – Магистър по история и цивилизация и френски език
 • Немски език
 1. Жулиета Босилкова - Бакалавър по немски език
 • Математика, информатика и информационни технологии
 1. Рени Стефанова - Магистър по математика и по информатика
 2. Петранка Станева - Магистър по математика и по информатика
 3. Марияна Петрова Професионална квалификация учител по математика и по информатика
 4. Светла Стефанова - Магистър по физика и астрономия и по математика
 5. Цветана Цветкова - Магистър по математика, физика и астрономия и по информатика
 6. Валя Кунева- Магистър по информатика и по ИТ
 • Обществени науки и гражданско образование
 1. Миглена Стоянова - Магистър по история и цивилизация и география и икономика
 2. Анжело Тодоров Магистър по история и цивилизация и география и икономика
 3. Грета Петрова - Магистър по история и цивилизация и география и икономика
 4. Милена Иванова - Бакалавър по история и цивилизация и география и икономика

 

 • Природни науки и екология
 1. Светла Стефанова - Магистър по физика и астрономия и по математика
 2. Норелия Христова - Магистър по химия и ООС и по биология и ЗО
 3. Светлана Тодорова - Магистър по химия и ООС и по биология и ЗО

 

 • Физическо възпитание и спорт
 1. Елвира АнгеловаМагистър по физическо възпитание и спорт, математика и физика и астрономия
 2. Мария НиколоваМагистър по физическо възпитание и спорт;
 •  Домашен бит и техника. Технологии
 1.  Таня Павлова - Бакалавър по техника и технологии, учител по БДП
 • Изобразително изкуство
 1. Кръстю Иванов - Магистър по изобразително изкуство
 2. Живко ДонковБакалавър по педагогика на изобразителното изкуство
 • Музика
 1. Свободка Николова - Професионален бакалавър по музика, математика, физика и астрономия и информатика

 

 

 • ВЪЗПИТАТЕЛИ В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
  1. Ренета Борисова - Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика
  2. Димитрина Ценова  - Магистър по начална училищна педагогика
  3. Петромира Октомврийска Василева- Магистър по химия и ООС
  4. Катя Димитрова - Магистър по начална училищна педагогика
  5. Боряна Петкова - Магистър по математика, физика и астрономия и информатика
  6. Валентина Василева –  Магистър по български език и история и цивилизация
  7. Милка ВасилеваМагистър по селскостопански дисциплини и биология

 

 

С П И С Ъ К на имейли на учители в СУ „Васил Кънчов”-Враца-учебна 2018/2019 г.

 

 

Димитър Бертов Марков                   dmarkov@gbg.bg

Маргарита Цветанова Гешева          margarita1972@abv.bg

Ирина Найденова                               irina_66_vr@abv.bg

Поля Ценова                                         polia.tsenova@abv.bg

Мария Николова Николова              delvi4ka@abv.bg

Елвира Тодорова Ангелова               elvira_angelova@abv.bg

Искра Богомилова                               arksi_71@abv.bg

Ива Петрова                                          nikolaeva_iv@abv.bg

Елеонора Владиславова                      nor_cheto@abv.bg

Цветелина Иванова                             cveti820926@abv.bg

Стела Лозанова                                     stella.lozanova@abv.bg

Веселина Федьова Милчовска          veselinaf2006@abv.bg

Даниела Неделкова Игнатова          nat_vratza@yahoo.com

Валерия Колева                                  kolevavaleria@gmail.com

Ваня Цанова                                        v.tzanova@abv.bg

Жулиета Босилкова                           zhulieta_bosilkova@abv.bg

Норелия Иванова Христова             norelia.h@abv.bg

Светлана Георгиева                            svetlivi@abv.bg

Светла Стефанова                               svetla19681968@abv.bg

Рени Димитрова Стефанова            reni_stef@abv.bg

Марияна Петрова                               mariqna38@gmail.com

Петранка Стилиянова Станева       psstaneva@abv.bg

Цветана Христова Цветкова             ccvetka@abv.bg

Валя Георгиева Кунева                      vali@mail.bg

Грета Петрова                                      gretacvetina@abv.bg

Миглена Стоянова                             mist1980@abv.bg

Анжело Тодоров                                 daskal68@abv.bg

Милена Иванова                                mtsvetanova86@abv.bg

Венета Ярмина                                    yarmina68@abv.bg

Калина Каменова                               kalina_vr@abv.bg

Мариела Рашева                                mari_ela70@abv.bg

Велизара Якимова                             zarinka_95@abv.bg

Таня Павлова                                      thoisova@abv.bg

Кръстю Иванов Иванов                    kristo_196289@abv.bg

Живко Донков                                    zhivkodonkov@abv.bg

Свободка Христова Николова        liberta1962@abv.bg                        

Боряна Петкова                                  boobyy@abv.bg

Валентина Василева                          valeto_5555@abv.bg

Милка Василева                                 milka1967@abv.bg

Катя Димитрова                                 k_kostadinova@abv.bg

Димитрина Ценова                           dimitz@abv.bg

Ренета Борисова                                renetaborisova@abv.bg

Петромира Василева                       petromira7@abv.bg

 

 

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Сподели: