Сряда 24, Април 2024г.

Молба до класен ръководител за разрешаване на отсъствие на ученик до 5 дни

 

 Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище-съгласно Чл. 62, ал.(2) от НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Сподели: