Четвъртък 22, Април 2021г.
Публикации от последните 7 дни
Считате ли, че училището ви насърчава, подкрепя и мотивира да се развивате допълнително чрез извънкласни занимания (участие в клубове, спортни отбори и други)?
да
по-скоро да
по-скоро не
не
да: 292
 
58%
по-скоро да: 19
 
4%
по-скоро не: 24
 
5%
не: 165
 
33%
Общо гласували: 500