Сряда 07, Декември 2022г.
Публикации от последните 7 дни
Считате ли, че училището ви насърчава, подкрепя и мотивира да се развивате допълнително чрез извънкласни занимания (участие в клубове, спортни отбори и други)?
да
по-скоро да
по-скоро не
не
да: 393
 
58%
по-скоро да: 32
 
5%
по-скоро не: 30
 
4%
не: 224
 
33%
Общо гласували: 679