Четвъртък 14, Ноември 2019г.
Публикации от последните 7 дни
Считате ли, че училището ви насърчава, подкрепя и мотивира да се развивате допълнително чрез извънкласни занимания (участие в клубове, спортни отбори и други)?
да
по-скоро да
по-скоро не
не
да: 221
 
61%
по-скоро да: 12
 
3%
по-скоро не: 17
 
5%
не: 113
 
31%
Общо гласували: 363